Zetto Ellingsberg AS
Regnskap

Lønn

Vi utfører lønnsarbeid på en effektiv måte med direkte overføring til regnskapssystemet og til Altinn for innsending.

Hva er lønn

Lønn og honorar:  pliktig innsending, styrehonorar, poradisk lønn.  Lønnssystem. 


Lønn

Vi tilbyr følgende tjenester vedrørende lønn;

  • Lønnsføring etter levert grunnlag fra kunden, enten i post eller på e-post.

  • Beregning av terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift.

  • Innsending av terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift.

  • Utskrift og innsending av lønns- og trekkoppgaver.

  • Inn- og utmelding i AA registeret.

  • Kontakt med NAV i forbindelse med refusjoner.

  • Administrasjon av OTP.


OTP avtale

Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP)

Det er lovmessig pliktig å tegne OTP avtaler for ansatte. Unntak finnes, eksempelvis når det er eier selv som er eneste ansatt og når det er stillingsprosent ellers er lav. Det er derfor en pliktig å foreta utgreing, om plikten foreligger eller om bedriften kan benytte unntaket.

OTP kan være bra å ha, også når det ikke foreligger plikt. 

  • ZETTO kan hjelpe med å avklare plikten og om din OTP avtale er riktig.

  • Vi kan tilby OTP avtaler til våre kunder gjennom våre samarbeidende forsikringselskap.