Zetto Ellingsberg AS
Regnskap

CSV & Verdier

Vi er et selskap, en nærings virksomhet som er et delt av samfunnet.

Vår virke er avhengig av samfunnet og samfunnet er avhengig av oss.

Vi har tar direkte samfunnsansvar og støtter ikke økonomisk aktivitet.

 

CSV Corporate Social Responsibility- Vår samfunnsavansvar

Vi sponser og støtter aktivitet og aktører som trenger vår hjelp.
Vi er god på økonomi, andre er god på noe annet.
Vi kan ikke alle drive med det samme.

LoKalt

Vi støtter lokal idrett som holder folk i fysisk form. Vi er en bransje som trenger bevegelse, så vi støtter fysisk aktiviteter. Vi gjør dette gjennom å være sponsor av arena eller drakter, slik at vi blir synlige.

Nasjonalt

Vi anerkjenner at rusmisbruk er et problem, regionalt og  som rammer alle, også næringslivet. Det gjelder ansatte, kunder og leverandører. Rusmisbruk og kriminalitet er i nært relasjon. Vi sponser aktører med best dokumentert resultat.

 

Internasjonalt

Vi støtter aktører som bidrar til fred, likhet og helse. Sammenheng mellom krig, fred, og trygghet for investering og turisme, er klar og tydelig. Vi lever i et globalt samfunn og våre kunder påvirkes av deg globale samfunnet. Vi finner at næringsaktivitet er lettest å skape i land som er utbygd med hensyn på god helse.

Sponsor eller Støtte.

Tema sponsor eller støtte. Vi bruker all støtte til å markedsfører oss og profilere oss. Noen regler har vært til hinder for slik sponsing. Vi anser ikke sponsing uten tilhørende markedsføring som bortkastet. Vi støtter det som vi får mest igjen for, og hvor vi mener er beste prosjekt. Våre valg handler om hvordan vi ønsker å opptre.