Zetto Ellingsberg AS
Regnskap

Rådgiving

Vi hjelper våre kunder med valg av selskapstype, og andre vurderinger som påvirker driften og skattekostnaden.

Rådgivning og konsulent

Vi kan tilby følgende rådgivningstjenester:
-valg av selskapstype med virkning for skatt, pensjon, risiko mm.
-vurdering ved kjøp av driftsmidler med tanke på moms og skattemessige konsekvenser. Spesielt ved kjøp av firmabiler er det viktig med en grundig vurdering i forkant.

-utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller.

-arkivering av bedriftens dokumenter og protokoller.
-hjelp til styrets beretning, eller andre dokumenter hvor bedriftens aktiviteter skal vurderes.
-rådgivning vedrørende kundens interne rutiner, spesielt med tanke på hva som skal til for utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer på en effektiv måte.
-hjelp til vurderinger ved ansettelser.